Close

Social Media Winacties

1. Deelname

1.1 Deelname is alleen geldig bij Holland & Barrett België.


1.2 Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie achterlaat onder de social media post waarin de winactie wordt vermeld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.


1.3 Holland & Barrett heeft het recht om een deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.


1.4 Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


1.5 De deelnemer verleent Holland & Barrett toegang tot zijn/haar gegevens (naam, adres en e-mail), zodat zijn/haar gegevens in de actie database kunnen worden opgeslagen. Zodra de actieperiode is verstreken, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit de database.


1.6 Holland & Barrett mag na deelname de deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie.


1.7 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Holland & Barrett.


1.8 Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.


1.9 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.


1.10 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de Social Media post.

 

2. Prijs

2.1 De winnaar(s) word(t)(en) bekend gemaakt via een privé bericht op Facebook en/of Instagram.


2.2 De winnaar(s) word(t)(en) bekend gemaakt via een online willekeurig lotings-tool.


2.3 De geselecteerde winnaar dient binnen 5 dagen na correspondentie over de uitslag te reageren. anders zal er een nieuwe winnaar geselecteerd worden.

 

3. Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de actie aan Holland & Barrett verstrekte persoonsgegevens, telefoonnummer, postcode en huisnummer en e-mail worden opgenomen in een gegevensbestand. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”) van toepassing. De deelnemer geeft Holland & Barrett toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra de actieperiode is verstreken, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit de database.

 

4. Algemene voorwaarden

4.1 Holland & Barrett is gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn. Zonder dat Holland & Barrett daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

4.2 Onder het bevestigen en accepteren verstaat Holland & Barrett het ontvangen van de adresgegevens van de winnaar.

4.3 Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de prijs.

4.4 De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten. In geval van annulering van de prijs is het niet mogelijk de prijs over te dragen of op een later moment nogmaals te laten uitkeren.

4.5 Holland & Barrett Nederland houdt zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

4.6 Facebook / Instagram zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor (aspecten van) de inhoud van winacties op hun media, noch voor eventuele gevolgen van winacties.

4.7 Holland & Barrett Nederland verwerkt persoonsgegevens uitsluitend naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”).

4.8 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

  • Bancontact
  • MasterCard
  • Visa
  • AmericanExpress
  • IDeal
  • Instagram
  • Facebook
© 2023 Holland & Barrett N.V. BTW-nummer BE 0455.192.888, Amerikalei 164, 2000 Antwerpen.
+32 9 2822968 | klantenservice@hollandandbarrett.com