1. Toepasselijkheid

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3. Prijzen

4. Betaling

5. Levering en leveringstijd

6. Retourneren en Recht van ontbinding

7. Eigendomsvoorbehoud

8. Garantie en aansprakelijkheid

9. Overmacht

10. Intellectuele eigendom

11. Persoonsgegevens

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13. Diversen