Close

1. Deelname

1.1 Deelname is alleen mogelijk als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief van Holland & Barrett.

1.2 Deelname aan de Actie is gratis. Deelname is op basis van opt-in: om deel te nemen in een trekking dien je jezelf aan te melden via de aanmeldoptie in de Holland & Barrett nieuwsbrief. Alleen als je dit succesvol hebt gedaan maak je bij de trekking welke daarin vermeld staat kans om te winnen.


1.3 Holland & Barrett heeft het recht om een deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (iii) de actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iv) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.


1.4 Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in België.


1.5 De deelnemer verleent Holland & Barrett toestemming om de deelnemer, wanneer deze gewonnen heeft, een e-mailbericht met de Prijs te sturen op het emailadres waarmee de deelnemer zich heeft aangemeld.


1.7 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Holland & Barrett.


1.8 Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.


1.9 De actie loopt elke twee weken tot opzegging door Holland & Barrett. Holland & Barrett mag de actie zonder bericht stopzetten, waarbij de lopende actieperiode van twee weken gerespecteerd wordt.


1.10 Deelname kan geactiveerd worden tot en met de laatste dag van elke twee weken. De deelnemer kan deze datum vinden bij het aanmelden.


1.11 Holland & Barrett kan door externe factoren niet garanderen dat elke nieuwsbrief succesvol afgeleverd wordt bij alle leden van de nieuwsbrief.

 

2. Prijs

2.1 De winnaar(s) van de Actie word(t)(en) eenmalig op de hoogte gebracht via een e-mailbericht van Holland & Barrett, geadresseerd aan het e-mailadres waarmee de deelnemer zich heeft aangemeld voor de actie.


2.2 De winnaar(s) van de Actie word(t)(en) willekeurig geselecteerd door middel van automatische loting.


2.3 De Prijs is een shoptegoed met een waarde van 50 euro en een geldigheid van één maand na uitgifte. Deze ontvangt de deelnemer in de vorm van een code die alleen besteed kan worden op www.hollandandbarrett.nl. Het bedrag dient in één aankoop besteed te worden en kan niet bij meerdere aankopen gebruikt worden. Het shoptegoed kan niet verzilverd worden in de fysieke winkels van Holland & Barrett.


2.4 De Prijs kan niet verzilverd worden op een select aantal producten, waaronder cadeaukaarten en geneesmiddelen.

 

3. Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de actie aan Holland & Barrett verstrekte persoonsgegevens, waaronder e-mailadres, zijn reeds opgenomen in een gegevensbestand. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”) van toepassing. De deelnemer geeft Holland & Barrett toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 

4. Algemene voorwaarden

4.1 Holland & Barrett is gerechtigd om deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn. Zonder dat Holland & Barrett daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

4.2 Holland & Barrett is gerechtigd om de Actie (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) te beëindigen, daarmee rekening houdende dat de zolang deelname mogelijk is via de opt-in opties, de Prijs verloot en uitgegeven zal worden.


4.2 Onder het bevestigen en accepteren verstaat Holland & Barrett het ontvangen van de adresgegevens van de winnaar.


4.3 Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de Prijs.


4.4 De Prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten. In geval van annulering van de prijs is het niet mogelijk de prijs over te dragen of op een later moment nogmaals te laten uitkeren.


4.5 Holland & Barrett houdt zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.


4.6 Holland & Barrett verwerkt persoonsgegevens uitsluitend naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”).


4.7 Op deze Actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

  • Bancontact
  • MasterCard
  • Visa
  • AmericanExpress
  • IDeal
  • Instagram
  • Facebook
© 2023 Holland & Barrett N.V. BTW-nummer BE 0455.192.888, Amerikalei 164, 2000 Antwerpen.
+32 9 2822968 | klantenservice@hollandandbarrett.com