Close

Voordeelkaart

Wij begrijpen dat het lezen van de algemene voorwaarden tijd kost. Daarom hebben wij de belangrijkste punten over de Voordeelkaart voor je op een rij gezet. De gehele algemene voorwaarden van de Voordeelkaart lees je hieronder.

 • Je krijgt twee voordeelpunten voor iedere volledig bestede euro, na aftrek van enige toegepaste korting. De huidige waarde van één voordeelpunt is € 0,01.
 • Gedurende een promotie met bonuspunten of speciale aanbiedingen kan de hoeveelheid toe te kennen voordeelpunten wijzigen of mogelijk variëren.
 • Aan het einde van elke verzamelperiode worden de voordeelpunten omgezet naar een waardebon. De waarde hiervan gaat in stappen van 25 cent, met een minimum coupon waarde van 50 cent (50 gespaarde punten). Voordeelpunten die na het omzetten overblijven (onder de 50 punten of boven de waarde van de waardebon zijn) neem je mee voor de volgende verzamelperiode.
 • Waardebonnen zijn drie maanden geldig vanaf datum van uitgifte en zijn voorzien van een vervaldatum.
 • Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die je met ons deelt.

Lees hieronder de gehele algemene voorwaarden van de Voordeelkaart.

 

Het programma

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Holland & Barrett spaarprogramma (‘het programma’) van Holland & Barrett B.V. (De Tuinen is een handelsnaam van Holland & Barrett B.V.) Iedere deelname aan het programma leidt tot acceptatie hiervan. Voordeelkaarten, accounts en voordeelpunten – in welke vorm dan ook– worden uitgegeven en blijven eigendom van Holland & Barrett B.V. (“Holland & Barrett”). Holland & Barrett behoudt te allen tijde het recht om op enig moment het programma te beëindigen en/of de algemene voorwaarden ervan te wijzigen.

2. Alle klanten met een Voordeelkaart dienen ouder dan 16 jaar te zijn.

3. Je kan je laten registreren voor een Voordeelkaart in ieder Holland & Barrett filiaal in Nederland, online of via de klantenservice.

4. De Voordeelkaart – in welke vorm ook – is niet overdraagbaar, mag niet gekopieerd worden en mag alléén gebruikt worden door degene wiens naam op de kaart staat en bij Holland & Barrett geregistreerd is.

5. Het is slechts toegestaan één account per persoon te hebben. Holland & Barrett behoudt te allen tijde het recht een extra account te weigeren, samen te voegen en/of af te sluiten.

6. Jouw Voordeelkaart is persoonlijk. We geven geen extra Voordeelkaarten uit op jouw account – tenzij sprake is van verlies/diefstal, maar jouw familie en vrienden staat het natuurlijk te allen tijde vrij zelf een Voordeelkaart aan te vragen.

7. Het programma is alleen toegankelijk voor consumenten. De Voordeelkaart mag niet gebruikt worden voor zakelijke aankopen of doeleinden.

8. De Voordeelkaart kan alléén gebruikt worden voor aankopen bij Holland & Barrett winkels in Nederland en in onze webshop www.hollandandbarrett.nl.

9. De Voordeelkaart, accounts, waardebonnen en voordeelpunten kunnen niet worden overgedragen, gekocht worden of op enige manier geruild worden.

10. Klanten met een Voordeelkaart dienen persoonsgegevens op te geven en Holland & Barrett te informeren in geval van wijzigingen. Jouw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden en niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Het spaarprogramma is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hier staat geregistreerd welke persoonsgegevens in het kader van het programma worden verwerkt, hoe en voor welke doeleinden. Holland & Barrett is niet verantwoordelijk voor enig verlies van voordeelpunten of waardebonnen ten gevolge van onjuiste persoonsgegevens en behoudt zich het recht voor accounts te deactiveren, wanneer duidelijk blijkt dat de gegevens niet langer kloppen.

11. Het bewaren van de Voordeelkaart en waardebonnen blijft de verantwoordelijkheid van de klant. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord, van het online account. Holland & Barrett kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Voordeelkaart kan de klant in één van de Holland & Barrett winkels, online of via de klantenservice een vervangende – nieuwe – kaart aanvragen. Alleen als de verloren Voordeelkaart een geactiveerde kaart betreft, zullen de voordeelpunten van de oude Voordeelkaart worden meegenomen naar de nieuwe Voordeelkaart.

12. Het is Holland & Barrett toegestaan de uitgifte, het intrekken of annuleren van een Voordeelkaart, account, waardebon, voordeel- en/of bonuspunten – in welke vorm dan ook – te weigeren. Tevens is het Holland & Barrett te allen tijde toegestaan een klant uit het programma te verwijderen, wanneer er voldoende overtuiging is op één van onderstaande punten:
a. Enig misbruik of poging tot misbruik van het programma.
b. Enige schending of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden en/of voorwaarden die mogelijk verband houden met het programma.
c. Enig gedrag richting het programma of Holland & Barrett dat te maken heeft met diefstal, wangedrag, beledigend, agressief gedrag of het verschaffen van foute of misleidende informatie.

13. Het is de klant te allen tijde toegestaan het programma te verlaten. Bij het verlaten van het programma vervalt het recht op opgebouwde voordeelpunten en uit te geven waardebonnen.

14. Klanten met een Voordeelkaart die gedurende één jaar geen punten sparen, zal gedeactiveerd worden. Indien een terugkeer naar het programma gewenst is, kan de Voordeelkaart weer geactiveerd worden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

15. Klanten met een Voordeelkaart kunnen de voordeelpunten of waardebonnen bij het overlijden van een direct familielid verkrijgen door middel van een schriftelijk verzoek aan de klantenservice met de pashoudergegevens van de overledene.

16. Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die je met ons deelt en deze nimmer – voor enige marketing doeleinden– vrijgeven aan derden buiten de Holland & Barrett Groep. Desalniettemin zouden wij graag de aan ons ter beschikking gestelde informatie gebruiken om je te informeren over ons assortiment en onze dienstverlening en jouw winkelervaring bij Holland & Barrett te verbeteren. Dit doen wij door onder andere winkelnieuws, evenementennieuws, promoties, aanbiedingen, nieuwe producten en speciale activiteiten rondom Holland & Barrett en de Voordeelkaart met je te delen. Wij kunnen je informeren via email, post, sms of telefoon. We hebben als doel ons bedrijf en onze dienstverlening continu te verbeteren en zouden hiervoor contact met je willen onderhouden voor feedback of onderzoekdoeleinden. Uiteraard zullen wij je altijd vragen via welk medium je benaderd wenst te worden en hoe je jouw deelname aan het programma kunt beëindigen. Als je wilt beperken dat en hoe wij contact met je opnemen of jouw deelname aan aan het programma wilt beëindigen, kun je contact opnemen met Holland & Barrett N.V: Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem, • E-mail of 09 282 2968.

 

Voordeelpunten

17. De huidige waarde van één voordeelpunt is € 0,01 (1 euro cent). Gespaarde punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Holland & Barrett behoudt zich het recht voor om het aantal te sparen punten op producten en diensten dat in het programma wordt aangeboden te wijzigen. In de winkel en online zullen de klanten met een Voordeelkaart hierover geïnformeerd worden.

18. Punten kunnen gespaard worden in Holland & Barrett winkels in Nederland en online in de webshop www.hollandandbarrett.nl. Het tarief voor te sparen punten is twee voordeelpunten voor iedere volledig bestede euro, na aftrek van enige toegepaste korting.

19. Om voordeelpunten toegekend te krijgen, moeten klanten met een Voordeelkaart € 1,00 of meer in één transactie uitgeven aan hiervoor gekwalificeerde producten. Gedurende puntenpromoties of speciale aanbiedingen kan de hoeveelheid toe te kennen voordeelpunten wijzigen en mogelijk variëren, afhankelijk van de gekochte producten, het bestede bedrag en de locatie (plaats) van de transactie.

20. Klanten moeten hun Voordeelkaart voor het afrekenen bij de kassa presenteren om punten te kunnen sparen. Voor klanten die dit ten tijde van het afrekenen vergeten zijn, is het mogelijk de klantgegevens op te zoeken, maar dit kan niet gegarandeerd worden als de klant geen actieve Voordeelkaart heeft. Met een geldige kassabon, op voorwaarde dat deze kassabon toebehoort aan de klant met een Voordeelkaart, aansluit op het persoonlijke uitgavepatroon en wordt overhandigd binnen 14 dagen van de oorspronkelijke transactiedatum, is het ook mogelijk de voordeelpunten van de desbetreffende transactie bij te laten schrijven op het account van de klant met een actieve Voordeelkaart in alle Holland & Barrett winkels in Nederland. Klanten die problemen ondervinden gedurende dit proces kunnen hiervoor contact opnemen met de klantenservice. Voor maximaal twee transacties/kassabonnen per dag mogen punten opgeëist worden. Kassabonnen mogen niet zonder instructies van de klantenservice per post, fax of email verstuurd worden.

21. Klanten met een Voordeelkaart die online, per email of telefoon bestellen en voordeelpunten willen sparen dienen hun kaartnummer door te geven.

22. Bepaalde producten kunnen door Holland & Barrett (tijdelijk) worden uitgesloten van het programma.

23. Er is geen maximum verbonden aan het aantal te sparen punten per verzamelperiode. Per verzamelperiode zal Holland & Barrett echter wel een maximum van € 300 aan waardebonnen per pashouder verstrekken. Het restant aan voordeelpunten zal worden overgedragen als beginwaarde voor de volgende verzamelperiode.

24. Gedurende een promotie met bonuspunten zullen klanten met een Voordeelkaart bonuspunten sparen. Het is Holland & Barrett toegestaan het normale aantal voordeelpunten per bestede euro niet toe te kennen als aanvulling op deze bonuspunten.

25. Holland & Barrett mag een limiet stellen aan het aantal keren dat voordeelpunten wordt gegeven op producten in enige promotie waarop bonuspunten beschikbaar zijn. Iedere promotie kan een verschillend limiet hebben en zal als aankoopconditie vermeld worden. Enige deelname in promoties die in de ruimste zin van het woord niet objectief gezien kan worden als consumentengedrag of persoonlijk gebruik, kan gezien worden als misbruik van het programma.

26. Het is Holland & Barrett te allen tijde toegestaan om voordeelpunten in mindering te brengen wanneer producten geretourneerd worden, voor welke reden dan ook, gekocht in een Holland & Barrett of online en (een deel van) het aankoopbedrag wordt vergoed. Dit is eveneens van toepassing op het ruilen van producten, tenzij de ruil op (een) product(en) is die eenzelfde waarde aan voordeelpunten vertegenwoordigt.

27. Kun je ten tijde van het retourneren van aankopen geen Voordeelkaart presenteren, dan zullen de voordeelpunten de eerstvolgende keer dat je de Voordeelkaart presenteert in mindering worden gebracht.

28. Bij het ruilen van producten gekocht in de webshop www.hollandandbarrett.nl zullen de voordeelpunten in mindering worden gebracht op je Voordeelkaart, tenzij de ruil plaatsvindt tegen exact hetzelfde product.

29. Voordeelpunten hebben geen waarde, tenzij deze omgezet zijn naar (een) waardebon(nen) aan het einde van een verzamelperiode.

30. Holland & Barrett is niet verplicht voordeelpunten toe te kennen aan enige andere dan gekwalificeerde transacties (zie artikel 21. Bepaalde producten kunnen door Holland & Barrett (tijdelijk) worden uitgesloten van het programma).

31. Voordeelpunten zullen worden toegekend voor verzendkosten bij online bestellingen.

 

Waardebonnen

32. Waardebonnen worden verstuurd aan klanten met een Voordeelkaart die een voordeelpuntentotaal verzameld hebben van meer dan de vastgestelde drempel aan het einde van iedere verzamelperiode en een actieve Voordeelkaart hebben. De huidige, vastgestelde minimumdrempel voor het ontvangen van een waardebon is 50 punten.

33. Holland & Barrett is niet verplicht de waardebon per post te versturen.

34. De waarde van de waardebon(nen), verstrekt door Holland & Barrett, komt overeen met het aantal voordeelpunten dat de klant met een Voordeelkaart heeft verzameld aan het einde van de laatste dag van een verzamelperiode. De duur van verzamelperiodes kunnen variëren, op aangeven van Holland & Barrett.

35. De waarde van de voordeelpunten aan het einde van de verzamelperiode zal worden omgezet naar waardebonnen in stappen van 25 euro cent, met een minimum coupon waarde van 50 euro cent. De minimum waarde kan te allen tijde worden verlaagd, behalve voor waardebonnen die per post worden verstuurd. Punten die na het omzetten overblijven (omdat ze onder de vastgestelde drempel of boven de waarde van de waardebon zijn), zullen worden overgedragen als beginwaarde voor de volgende verzamelperiode. ‘Overgedragen’ punten kunnen na één jaar verlopen als het account niet gebruikt wordt binnen deze termijn.

36. Waardebonnen zijn drie maanden geldig vanaf datum van uitgifte en zijn voorzien van een vervaldatum. Na deze datum kunnen zij niet meer gebruikt of ingewisseld worden. Verloren of misplaatste waardebonnen kunnen opnieuw worden uitgegeven met de oorspronkelijke vervaldatum, mits deze niet al besteed zijn. Mogelijk aanvullende algemene voorwaarden zijn terug te vinden aan de achterzijde van de waardebon.

37. Holland & Barrett kan het inwisselen van de waardebon beperken tot geselecteerde producten en bepaalde producten uitsluiten.

38. Een waardebon moet volledig besteed worden in één transactie. Er wordt geen wisselgeld teruggegeven. De waardebon kan als een deelbetaling worden besteed aan (een) product(en) van een hogere waarde, mits het totaalbedrag met een ander wettelijk betaalmiddel compleet wordt gemaakt.

39. Als je ontevreden bent over een product dat je door middel van een waardebon hebt aangeschaft, kun je deze retourneren. Het bijbehorende aantal voordeelpunten zal worden gecrediteerd op jouw account. In deze omstandigheden wordt echter geen geld voor gespendeerde voordeelpunten teruggegeven.

 

Algemeen

40. De toegekende voordeelpunten bij een transactie of een waardebon die is toegestuurd, mogen worden verwijderd of geannuleerd zodra Holland & Barrett bepaalt dat deze voordeelpunten verzameld zijn in strijd met deze algemene voorwaarden of door een fout. Ter voorkoming van misverstanden zal geen enkel advies of ondernomen actie door één van onze medewerkers, dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, deze doen veranderen.

41. Dit programma is uitgegeven door Holland & Barrett N.V., Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem.

42. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juni 2016 en worden beheerd en verklaard in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Enig geschil zal door een Belgische, bevoegde rechter beslist worden. Holland & Barrett behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om regelgeving, juridische, zakelijke of beleidsredenen. Klanten met een Voordeelkaart die blijven participeren in het programma na een dergelijke wijziging geven hiermee aan akkoord te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden.

43. Doordat het printen van deze algemene voorwaarden vertraagd kan zijn, zijn de meest actuele algemene voorwaarden te allen tijde terug te vinden op de website of aan te vragen bij de klantenservice.

44. Voor vragen en/of klachten over de Voordeelkaart kun je contact opnemen met de klantenservice van Holland & Barrett N.V.: Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem, • 09 282 29 68, • E-mail. Algemene Voorwaarden Holland & Barrett N.V. Versie 1.1 Juni 2016.

 • Bancontact
 • MasterCard
 • Visa
 • AmericanExpress
 • IDeal
 • Instagram
 • Facebook
© 2023 Holland & Barrett N.V. BTW-nummer BE 0455.192.888, Amerikalei 164, 2000 Antwerpen.
+32 9 2822968 | klantenservice@hollandandbarrett.com