Algemene Voorwaarden Passie


Wij begrijpen dat het lezen van de algemene voorwaarden tijd kost. Daarom hebben wij de belangrijkste punten over Passie voor je op een rij gezet. De gehele algemene voorwaarden Passie lees je hieronder.


  • Je krijgt twee spaarpunten voor iedere volledig bestede euro, na aftrek van enige toegepaste korting. De huidige waarde van één spaarpunt is € 0,01.
  • Gedurende een promotie met bonuspunten of speciale aanbiedingen kan de hoeveelheid toe te kennen spaarpunten wijzigen of mogelijk variëren.
  • Aan het einde van elke verzamelperiode worden de spaarpunten omgezet naar een waardebon. De waarde hiervan gaat in stappen van 25 cent, met een minimum coupon waarde van 50 cent (50 gespaarde punten). Spaarpunten die na het omzetten overblijven (onder de 50 punten of boven de waarde van de waardebon zijn) neem je mee voor de volgende verzamelperiode.
  • Waardebonnen zijn drie maanden geldig vanaf datum van uitgifte en zijn voorzien van een vervaldatum.
  • Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die je met ons deelt.

Lees hieronder de gehele algemene voorwaarden Passie.


Het programma

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Passie-klantenprogramma (‘het programma’) van Holland & Barrett N.V. Iedere deelname aan het programma leidt tot acceptatie hiervan. Passies, accounts, sleutelhangers en spaarpunten – in welke vorm dan ook– worden uitgegeven en blijven eigendom van Holland & Barrett N.V. (“Holland & Barrett”). Holland & Barrett behoudt te allen tijde het recht om op enig moment het programma te beëindigen en/of de algemene voorwaarden ervan te wijzigen.

2. Alle pas(sie)houders van het programma dienen ouder dan 16 jaar te zijn.

3. Je kunt je voor het programma laten registreren in ieder Holland & Barrett filiaal in België, online of via de klantenservice.

4. Passie is – in welke vorm ook – niet overdraagbaar, mag niet gekopieerd worden en mag alléén gebruikt worden door degene wiens naam op de kaart staat en bij Holland & Barrett geregistreerd is. De sleutelhanger kan door ieder lid van het huishouden (woonachtig op hetzelfde adres als de Passie pashouder) gebruikt worden.

5. Het is slechts toegestaan één account per persoon te hebben. Holland & Barrett behoudt te allen tijde het recht een extra account te weigeren, samen te voegen en/of af te sluiten.

6. Jouw Passie is persoonlijk. We geven geen extra Passie-kaarten uit op jouw account – tenzij sprake is van verlies/diefstal, maar jouw familie en vrienden staat het natuurlijk te allen tijde vrij zelf een Passie aan te vragen.

7. Het programma is alleen toegankelijk voor consumenten. Het Passie en de sleutelhanger mogen niet gebruikt worden voor zakelijke aankopen of doeleinden.

8. Het Passie en de sleutelhanger kunnen alléén gebruikt worden voor aankopen bij Holland & Barrett winkels in België en in onze webshop www.hollandandbarrett.be.

9. De Passies, sleutelhangers, accounts, waardebonnen en spaarpunten kunnen niet worden overgedragen, gekocht worden of op enige manier geruild worden.

10. Om volledig gebruik te maken van de voordelen van het programma, inclusief waardebonnen, dienen de pas(sie)houders hun Passie in een Holland & Barrett winkel in België of online te activeren. Pas(sie)houders die problemen ondervinden gedurende dit proces kunnen hiervoor contact opnemen met de klantenservice.

11. Pas(sie)houders dienen persoonsgegevens op te geven en Holland & Barrett te informeren in geval van wijzigingen. Je gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden en niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Passie is aangemeld bij de Privacycommissie (CBPL). Hier staat geregistreerd welke persoonsgegevens in het kader van het programma worden verwerkt, hoe en voor welke doeleinden. Holland & Barrett is niet verantwoordelijk voor enig verlies van spaarpunten of waardebonnen ten gevolge van onjuiste persoonsgegevens en behoudt zich het recht voor accounts te deactiveren, wanneer duidelijk blijkt dat de gegevens niet langer kloppen.

12. Passies die niet worden geactiveerd binnen één jaar na uitgifte zullen worden gedeactiveerd, waarbij de aanwezige spaarpunten en/of waardebonnen vervallen.

13. Het bewaren van het Passie, sleutelhanger en waardebonnen blijft de verantwoordelijkheid van de pas(sie)houder. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord, van het online account. Holland & Barrett kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van het Passie kan de pas(sie)houder in één van de Holland & Barrett winkels, online of via de klantenservice een vervangende – nieuwe – kaart aanvragen. Alleen als het verloren Passie een geactiveerde kaart betreft, zullen de spaarpunten van het oude Passie worden meegenomen naar de nieuwe Passie.

14. Het is Holland & Barrett toegestaan de uitgifte, het intrekken of annuleren van een Passie, account, sleutelhanger, waardebon, spaar- en/of bonuspunten – in welke vorm dan ook – te weigeren. Tevens is het Holland & Barrett te allen tijde toegestaan een pas(sie)houder uit het programma te verwijderen, wanneer er voldoende overtuiging is op één van onderstaande punten:
a. Enig misbruik of poging tot misbruik van het programma.
b. Enige schending of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden en/of voorwaarden die mogelijk verband houden met het programma.
c. Enig gedrag richting het programma of Holland & Barrett dat te maken heeft met diefstal, wangedrag, beledigend, agressief gedrag of het verschaffen van foute of misleidende informatie.

15. Het is pas(sie)houders te allen tijde toegestaan het programma te verlaten. Bij het verlaten van het programma vervalt het recht op opgebouwde spaarpunten en uit te geven waardebonnen.

16. De klantenkaart van pas(sie)houders die gedurende één jaar geen punten sparen, zal gedeactiveerd worden. Indien een terugkeer naar het programma gewenst is, kan het Holland & Barrett Passie weer geactiveerd worden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

17. Pas(sie)houders kunnen de spaarpunten of waardebonnen bij het overlijden van een direct familielid verkrijgen door middel van een schriftelijk verzoek aan de klantenservice met de pashoudergegevens van de overledene.

18. Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die je met ons deelt en deze nimmer – voor enige marketing doeleinden– vrijgeven aan derden buiten de Holland & Barrett Groep. Desalniettemin zouden wij graag de aan ons ter beschikking gestelde informatie gebruiken om je te informeren over ons assortiment en onze dienstverlening en jouw winkelervaring bij Holland & Barrett te verbeteren. Dit doen wij door onder andere winkelnieuws, evenementennieuws, promoties, aanbiedingen, nieuwe producten en speciale activiteiten rondom Holland & Barrett en je Passie deelname met je te delen. Wij kunnen je informeren via email, post, sms of telefoon. We hebben als doel ons bedrijf en onze dienstverlening continu te verbeteren en zouden hiervoor contact met je willen onderhouden voor feedback of onderzoekdoeleinden. Uiteraard zullen wij je altijd vragen via welk medium je benaderd wenst te worden en hoe je jouw deelname aan het programma kunt beëindigen. Als je wilt beperken dat en hoe wij contact met je opnemen of jouw deelname aan Passie wilt beëindigen, kun je contact opnemen met Holland & Barrett N.V: Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem, • klantenservice@hollandandbarrett.be of 09 282 2968.

Passie spaarpunten

19. De huidige waarde van één spaarpunt is € 0,01 (1 euro cent). Gespaarde punten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Holland & Barrett behoudt zich het recht voor om het aantal te sparen punten op producten en diensten dat in het programma wordt aangeboden te wijzigen. In de winkel en online zullen de pas(sie)houders hierover geïnformeerd worden.

20. Punten kunnen gespaard worden in Holland & Barrett winkels in België en in onze webshop www.hollandandbarrett.be. Het tarief voor te sparen punten is twee spaarpunten voor iedere volledig bestede euro, na aftrek van enige toegepaste korting.

21. Om spaarpunten toegekend te krijgen, moeten pas(sie)houders € 1,00 of meer in één transactie uitgeven aan hiervoor gekwalificeerde producten. Gedurende puntenpromoties of speciale aanbiedingen kan de hoeveelheid toe te kennen spaarpunten wijzigen en mogelijk variëren, afhankelijk van de gekochte producten, het bestede bedrag en de locatie (plaats) van de transactie.

22. Pas(sie)houders moeten hun Passiekaart of sleutelhanger voor het afrekenen bij de kassa presenteren om punten te kunnen sparen. Voor pas(sie)houders die dit ten tijde van het afrekenen vergeten zijn, is het mogelijk de pas(sie)houdergegevens op te zoeken, maar dit kan niet gegarandeerd worden als de pas(sie)houder het Passie (nog) niet geactiveerd heeft. Met een geldige kassabon, op voorwaarde dat deze kassabon toebehoort aan de pas(sie)houder, aansluit op het persoonlijke uitgavepatroon en wordt overhandigd binnen 14 dagen van de oorspronkelijke transactiedatum, is het ook mogelijk de spaarpunten van de desbetreffende transactie bij te laten schrijven op het account van het pas(sie)houder in alle Holland & Barrett winkels in België. Pas(sie) houders die problemen ondervinden gedurende dit proces kunnen hiervoor contact opnemen met de klantenservice. Voor maximaal twee transacties/kassabonnen per dag mogen punten opgeëist worden. Kassabonnen mogen niet zonder instructies van de klantenservice per post, fax of email verstuurd worden.

23. Passie-deelnemers die online, per email of telefoon bestellen en Passie punten willen sparen dienen hun kaartnummer door te geven.

24. Bepaalde producten kunnen door Holland & Barrett (tijdelijk) worden uitgesloten van het programma.

25. Er is geen maximum verbonden aan het aantal te sparen punten per verzamelperiode. Per verzamelperiode zal Holland & Barrett echter wel een maximum van € 300 aan waardebonnen per pashouder verstrekken. Het restant aan spaarpunten zal worden overgedragen als beginwaarde voor de volgende verzamelperiode.

26. Gedurende een winkelpromotie met bonuspunten zullen pas(sie)houders bonuspunten sparen. Het is Holland & Barrett toegestaan het normale aantal spaarpunten per bestede euro niet toe te kennen als aanvulling op deze bonuspunten.

27. Holland & Barrett mag een limiet stellen aan het aantal keren dat spaarpunten wordt gegeven op producten in enige promotie waarop bonuspunten beschikbaar zijn. Iedere promotie kan een verschillend limiet hebben en zal als aankoopconditie vermeld worden. Enige deelname in promoties die in de ruimste zin van het woord niet objectief gezien kan worden als consumentengedrag of persoonlijk gebruik, kan gezien worden als misbruik van het programma.

28. Het is Holland & Barrett te allen tijde toegestaan om spaarpunten in mindering te brengen wanneer producten geretourneerd worden, voor welke reden dan ook, gekocht in een Holland & Barrett winkel of online en (een deel van) het aankoopbedrag wordt vergoed. Dit is eveneens van toepassing op het ruilen van producten, tenzij de ruil op (een) product(en) is die eenzelfde waarde aan spaarpunten vertegenwoordigt.

29. Kun je ten tijde van het retourneren van aankopen geen Passie presenteren, dan zullen de spaarpunten de eerstvolgende keer dat je het Passie presenteert in mindering worden gebracht.

30. Bij het ruilen van producten gekocht in de webshop www.hollandandbarrett.be zullen de spaarpunten in mindering worden gebracht op je Passie, tenzij de ruil plaatsvindt tegen exact hetzelfde product.

31. Spaarpunten hebben geen waarde, tenzij deze omgezet zijn naar (een) waardebon(nen) aan het einde van een verzamelperiode.

32. Holland & Barrett is niet verplicht spaarpunten toe te kennen aan enige andere dan gekwalificeerde transacties (zie artikel 21. Bepaalde producten kunnen door Holland & Barrett (tijdelijk) worden uitgesloten van het programma).

33. Spaarpunten zullen worden toegekend voor verzendkosten bij online bestellingen.

Passie waardebonnen

34. Passie waardebonnen (‘waardebonnen’) worden verstuurd aan pas(sie)houders die een spaarpuntentotaal verzameld hebben van meer dan de vastgestelde drempel aan het einde van iedere verzamelperiode en hun Passie hebben geactiveerd. De huidige, vastgestelde minimumdrempel voor het ontvangen van een waardebon is 50 punten.

35. Holland & Barrett is niet verplicht de waardebon per post te versturen.

36. De waarde van de waardebon(nen), verstrekt door Holland & Barrett, komt overeen met het aantal spaarpunten dat de pas(sie)houder heeft verzameld aan het einde van de laatste dag van een verzamelperiode. De duur van verzamelperiodes kunnen variëren, op aangeven van Holland & Barrett.

37. De waarde van de spaarpunten aan het einde van de verzamelperiode zal worden omgezet naar waardebonnen in stappen van 25 euro cent, met een minimum coupon waarde van 50 euro cent. De minimum waarde kan te allen tijde worden verlaagd, behalve voor waardebonnen die per post worden verstuurd. Punten die na het omzetten overblijven (omdat ze onder de vastgestelde drempel of boven de waarde van de waardebon zijn), zullen worden overgedragen als beginwaarde voor de volgende verzamelperiode. ‘Overgedragen’ punten kunnen na één jaar verlopen als het account niet gebruikt wordt binnen deze termijn.

38. Waardebonnen zijn drie maanden geldig vanaf datum van uitgifte en zijn voorzien van een vervaldatum. Na deze datum kunnen zij niet meer gebruikt of ingewisseld worden. Verloren of misplaatste waardebonnen kunnen opnieuw worden uitgegeven met de oorspronkelijke vervaldatum, mits deze niet al besteed zijn. Mogelijk aanvullende algemene voorwaarden zijn terug te vinden aan de achterzijde van de waardebon.

39. Holland & Barrett kan het inwisselen van de waardebon beperken tot geselecteerde producten en bepaalde producten uitsluiten.

40. Een waardebon moet volledig besteed worden in één transactie. Er wordt geen wisselgeld teruggegeven. De waardebon kan als een deelbetaling worden besteed aan (een) product(en) van een hogere waarde, mits het totaalbedrag met een ander wettelijk betaalmiddel compleet wordt gemaakt.

41. Als je ontevreden bent over een product dat je door middel van een waardebon hebt aangeschaft, kun je deze retourneren. Het bijbehorende aantal spaarpunten zal worden gecrediteerd op jouw account. In deze omstandigheden wordt echter geen geld voor gespendeerde spaarpunten teruggegeven.

Algemeen

42. De toegekende spaarpunten bij een transactie of een waardebon die is toegestuurd, mogen worden verwijderd of geannuleerd zodra Holland & Barrett bepaalt dat deze spaarpunten verzameld zijn in strijd met deze algemene voorwaarden of door een fout. Ter voorkoming van misverstanden zal geen enkel advies of ondernomen actie door één van onze medewerkers, dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, deze doen veranderen.

43. Dit programma is uitgegeven door Holland & Barrett N.V., Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem.

44. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juni 2016 en worden beheerd en verklaard in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Enig geschil zal door een Belgische, bevoegde rechter beslist worden. Holland & Barrett behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om regelgeving, juridische, zakelijke of beleidsredenen. Pas(sie)houders die blijven participeren in het programma na een dergelijke wijziging geven hiermee aan akkoord te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden.

45. Doordat het printen van deze algemene voorwaarden vertraagd kan zijn, zijn de meest actuele algemene voorwaarden te allen tijde terug te vinden op de website of aan te vragen bij de klantenservice.

46. Voor vragen en/of klachten over Passie kun je contact opnemen met de klantenservice van Holland & Barrett N.V.: Uitbreidingsstraat 84, 2600 Berchem, • 09 282 29 68, • klantenservice@hollandandbarrett.be. Algemene Voorwaarden Holland & Barrett N.V. Versie 1.1 Juni 2016.